SZÜLŐSÉG WORKSHOP

A szülőedukációs tematikus csoport célja:

Vajon jó szülő vagyok? Milyen nevelési stílust képviselek? Folytatom-e azt a mintát, amit gyermekként a szüleimtől tanultam, van-e lehetőségem változtatni figyelembe véve az egyéni élethelyzetemet? Egyáltalán milyen a „jó szűlő”? Ezek a kérdések gyakran foglalkoztatják a gyermeket nevelő párokat, leendő szülőket. A tudatos szülői magatartás elemei az önismeret fejlődésén keresztül változnak, minőségileg átalakulnak.

A gyermekvállalás megtervezésétől, fogantatástól az iskolába lépésig tartó korai gyermekkorral kapcsolatos nevelési, kapcsolati kérdések feldolgozásával, egymás szülői mintáinak megismerésével a támogató, szemléletformáló, térítésmentes csoportos foglalkozásokat ajánlunk az érdeklődő szülőknek, családtagoknak.

Célunk a résztvevő családtagokat, szülőket, nagyszülőket megerősíteni a gyermekekkel kapcsolatos szerepükben, kompetenciáikban. A személyes hatékonyság növelésével megerősödik az önbizalom, az elfogadó attitűd, a családtagok közötti együttműködés képessége, a problémamegoldó gondolkodás, megengedő kommunikáció. A konkrét témák közös feldolgozásával, praktikus megoldásmódok megosztásával és összegyűjtésével, a résztvevők tanulhatnak egymás tapasztalataiból. A szemléletformálás, érzékenyítés interaktív módon, természetes úton jön létre az egymásnak nyújtott mintákon keresztül szakmai módszerek támogatása mellett.

A találkozásokon a gyermekvárástól egészen az iskolába lépésig felmerülő kérdésekkel foglalkozunk.

Általános témáink:

• A család alakulása, családi rendszer.

• A szülővé válás folyamata, előzetes elvárások, szülői szerepek.

• Szülő és gyermek összeillősége, szenzitív gondozói magatartás.

• Életciklusok, változások a családban.

• Szülői feladatok a különböző életkorokban.

• Szülői magatartásformák, nevelési szemléletmódok.

• A szülők párkapcsolata, személyes igények.

• Határtartás a családtagok között.

• Dackorszak, tipikus nevelési helyzetek.

• Az érzelmek-érzések hatékony kifejezése.

• Bizalom-biztonság, kötődés.

• A tipikus testi, pszichés fejlődés, mire figyeljünk?

• Az óvoda/iskolaválasztás szempontjai.

• A mozaikcsaládok nehézségei.

• Veszteség feldolgozása.

Kiknek ajánljuk a workshopot?

Gyermeke(ke)t nevelő/váró családoknak: (leendő) szülőknek, (beleértve a nevelőszülőket, örökbefogadó szülőket), valamint a gyermek(ek) nevelésében résztvevő egyéb családtagoknak – 0-6 éves korhoz kötődően.

A csoport működésének keretei:

10-12 fős tematikus nyitott, illetve zárt csoportokban dolgozunk.

A szülőklub 5 alkalomból álló sorozat, de akár egyetlen találkozón is részt vehet az adott téma iránt érdeklődő szülő, gyermeket tervező, váró pár.

A foglalkozások 4x45 percesek, közben rövid szünettel. Tematikus zárt csoport esetén havonta 1-2 alkalommal 4X45 perces workshopokat tervezünk.

Témavezetőink tréneri tapasztalattal, családterápiában vagy családokat segítő munkában képzett és gyakorlott szakemberek.

A találkozók menete:

A beszélgetést egy-egy témaindító gondolatsorral kezdjük, majd a szülők megoszthatják egymással véleményüket, tapasztalataikat. A foglakozásokon az ismereteket egy-egy csoportos, kiscsoportos, páros vagy egyéni gyakorlattal mélyítik el, amit a csoportvezető szakmai tanácsokkal, szemléletformáló információkkal egészít ki. A szülők a gyermekük szakértői, akik bővülő tapasztalataikon keresztül képessé válnak a mindennapi nevelési helyzetek hatékony megoldására saját családjukon belül. A foglalkozásokon a szülők megoszthatják egymással véleményüket, tapasztalataikat, a kölcsönösség és a bizalom elve alapján, ami által mély közösségi érzelmeket élhetünk át közösen.

Miért hasznos ez a szülőknek?

Lehetőség nyílik hasonló helyzetben lévő szülőkkel fontos, praktikus kérdésekről beszélgetni, olyan témákban elmélyedni, amik a korai életkorú gyermekek fejlődésével, sajátosságaival kapcsolatosak, a csecsemőkortól az iskolába lépésig tartó időszakban.

Támogató, elfogadó, tapintatos, rugalmas szakmai légkörben, szülőtársakkal közösen együttműködve megerősödnek a szülői kompetenciák, és fontos alapfogalmak tisztázására kerülhet sor. A gyermekneveléssel kapcsolatos gyakorlati kérdések mellett kapcsolati és családi struktúrák, határok, nevelési elvek áttekintésére is lehetőséget ad a szülőtársakkal közösen biztosított kapcsolati tér, meleg érzelmi légkör.

Jelentkezés:

Jelenleg nem hirdetünk workshopot, kérjük, látogasson vissza később!