Pályázatról

A weboldal átfogó és könnyen érthető ismereteket nyújt a 0-6 éves gyermekek életkori sajátosságairól, a tipikus és az eltérő fejlődésről: testi, lelki-, mentális, személyiségfejlődésről. Tanácsokat, útmutatót kínál a születéstől az iskolakezdésig terjedő időszakban felmerülő nehézségekben, bizonytalanságokban.

Mivel a gyermek fejlődésében a fizikai, biológiai tényezők mellett pszichológiai és környezeti összetevők is szerepet játszanak, komplex szemlélettel közelítjük meg a fejlődés mérföldköveit, a felmerülő problémákat és a gyermek életében bekövetkező változásokat.

A tartalmakat négy témakörbe csoportosítottuk: Gyermekem fejlődése, Nevelés, Kapcsolatok a családban, Viselkedés/társas kapcsolatok.

A projektet megvalósító konzorcium:
Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft., konzorciumvezető
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, konzorciumi partner
Klebelsberg Központ, konzorciumi partner
Magyar Államkincstár, konzorciumi partner
Nemzeti Népegészségügyi Központ, konzorciumi partner
Oktatási Hivatal, konzorciumi partner

A projekt címe: A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 5 372 391 364 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projekt fizikai befejezésének dátuma: 2022. szeptember 30.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001