A Gyermekút projektről

Az EFOP 1.9.5 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése kiemelt projekt célja a kisgyermekek és családjaik hatékonyabb, magasabb színvonalú ellátáshoz, valamint a szükségleteikhez igazodó szolgáltatásokhoz való mielőbbi hozzájutásának biztosítása, különös tekintettel a speciális ellátási szükségletekre. Hosszú távon egy koordinált, integrált szolgáltatói modell kialakítása valósul meg annak érdekében, hogy minden gyermek megfelelő testi, intellektuális, szociális és érzelmi fejlettségi szint birtokában kezdje el tanulmányait. E célkitűzés eléréséhez az egészségügyi, a szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és a köznevelés területén dolgozó szakemberek együttes, összehangolt és egymásra épülő tevékenységére, valamint a szakemberek és a szülők/gondozók, családok együttműködésére van szükség.

A kora gyermekkori ellátórendszer hatékonyabb és eredményesebb működése érdekében kialakításra kerül az egységes gyermekút, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó kora gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek együttműködése és a továbbküldési utak pontosan szabályozottak. Az eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek problémájának minél korábbi életkorban történő felismerése, a probléma azonosítása és a diagnózis pontos felállítása érdekében egységes szűrési, mérési, vizsgálóeljárások, valamint irányelvek, protokollok kerülnek bevezetésre. A gyermeki fejlődésről, illetve a fejlődési eltérések felismeréséről való tudás a kora gyermekkori intervencióban részt vevő szakemberek kompetenciáinak növelését, egységes szemléletük kialakítását igényli. Fontos szempont a partneri együttműködés megteremtése a családokkal, a szülők fokozottabb bevonása, informálása, valamint a gyermekekkel foglalkozó szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, különös tekintettel a szolgáltatáshiányos területeken megvalósuló szolgáltatás eljuttatására.

A projekt keretében létrehozott weboldal átfogó és könnyen érthető ismereteket nyújt a 0–6 éves korú gyermekek életkori sajátosságairól, a tipikus és az eltérő fejlődésről: a testi, lelki, a mentális és a személyiségfejlődésről. Emellett tanácsokat, útmutatót kínál a születéstől az iskolakezdésig terjedő időszakban felmerülő nehézségekben, bizonytalanságokban.

Mivel a gyermek fejlődésében a fizikai, biológiai tényezők mellett pszichológiai és környezeti összetevők is szerepet játszanak, komplex szemlélettel közelítjük meg a fejlődés mérföldköveit, a felmerülő problémákat és a gyermek életében bekövetkező változásokat.