Rólunk

A weboldal átfogó és könnyen érthető ismereteket nyújt a 0-6 éves gyermekek életkori sajátosságairól, a tipikus és az eltérő fejlődésről: testi, lelki-, mentális, személyiségfejlődésről. Tanácsokat, útmutatót kínál a születéstől az iskolakezdésig terjedő időszakban felmerülő nehézségekben, bizonytalanságokban.

Mivel a gyermek fejlődésében a fizikai, biológiai tényezők mellett pszichológiai és környezeti összetevők is szerepet játszanak, komplex szemlélettel közelítjük meg a fejlődés mérföldköveit, a felmerülő problémákat és a gyermek életében bekövetkező változásokat.

A tartalmakat négy témakörbe csoportosítottuk: Gyermekem fejlődése, Nevelés, Kapcsolatok a családban, Viselkedés/társas kapcsolatok.

Továbbá csoportfoglalkozásokat ajánlunk szülőknek, ezek a találkozások lehetőséget teremtenek arra, hogy hasonló helyzetben lévő szülők tapasztalt szakemberrel együtt beszéljék át jó és rossz tapasztalataikat, élethelyzetüket. Ezzel is segítjük a gyermekek fejlődése érdekében történő összefogást! Bízunk benne, hogy Ön is részese lesz annak a tudásláncnak, amelyet a gyermekekért építünk!

Szakértőink:

Bajor Anita - Okleveles pszichológus, készségfejlesztő tréner Bajor Anita

Okleveles pszichológus, készségfejlesztő tréner vagyok. A Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem klinikai pszichológia és interperszonális kapcsolatok szakirányon. A gyakorlatorientált egyetemi képzés alatt olyan módszerspecifikus ismereteket sajátítottam el, mint például az autogén tréning, a neurolingvisztikus programozás, a Gendlin-féle problémafeltáró Fókuszolás.

A diploma megszerzése után a BME Ergonómiai és Pszichológiai Tanszékén tréneri képesítést szereztem. A pszichológusi eszköztáram bővítése érdekében gyásztanácsadói tanulmányokat folytattam, majd elsajátítottam az OH-kártya módszertanát. Jelenleg az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán mélyítem ismereteimet egészségfejlesztő szakpszichológusi szakon.

Megbízott előadóként az interakciódinamika és az egészségpszichológia témájában előadásokat tartottam, tanulmányokat publikáltam. Egyetemi keretek között részt vettem a magyar pszichológiai vizsgáló eszköztár gazdagítására irányuló tesztadaptációs kutatási tevékenységekben (családdinamikai-, párkapcsolati- és kötődés vizsgálatok, anya-gyermek interakciók), valamint a pszichológiai diagnosztika területén elismert többszemélyes helyzetekre alkalmazható Közös Rorschach vizsgálat új, integrált jelölési rendszerének a kidolgozásában és a tankönyv publikációra való előkészítésében. Munkámat az egészség- és a pozitív pszichológia szemléletében végzem. Fontosnak tartom már gyermekkorban megalapozni azokat a képességkészleteket, amelyeknek működtetése hozzájárul a boldogsághoz. A személyiség védőfaktorai lehetővé teszik, hogy a gyermekből egy olyan szeretet- és kapcsolatképes felnőtt váljon, aki képes a lelki egyensúlyának a helyreállítására, a hatékony megküzdésre, a benne rejlő lehetőségek kibontakoztatására, a folyamatos növekedésre és fejlődésre.

Szabóné Harangozó Andrea - oligofrénpedagógia-logopédia Szabóné Harangozó Andrea

1992-ben végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oligofrénpedagógia-logopédia szakán. 2002-ben felvételt nyertem a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar pszichológia szakára, majd 2009-ben az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán egyetemi szakvizsgát tettem, és tanácsadó szakpszichológus krízis-tanácsadás specializációval szakirányú szakképzettséget szereztem.

A családoknak nyújtandó minél hatékonyabb segítség érdekében 2008-tól részt vettem a Magyar Családterápiás Egyesület pár- és családterápiás képzésén. 2016-ban a Semmelweis Egyetemen integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens képesítést szereztem.

Az elmúlt harminc évben főként a korai fejlesztés területén tevékenykedtem. Egyrészt megkésett- és akadályozott beszédfejlődésű gyermekekkel foglalkoztam, másrészt a sérült, vagy eltérő fejlődésmenetű gyermekeket nevelő családoknak segítettem. Kezdetektől részt veszek az EFOP-1.9.5.-VEKOP-16 „A korgyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” projekt különböző szakmai munkacsoportjaiban.

Elsősorban abban szeretném segíteni a családokat, hogy mozgósítani tudják saját erőforrásaikat és a rendelkezésre álló lehetőségek ismeretében maguk találjanak megoldást a megváltozott helyzetből adódó problémákra. Csak az elfogadó légkörben alakulhatnak ki azok a kapcsolatok, a megfelelő érzelmi odafordulás, melyek szükségesek a csecsemő fejlődéséhez.

Szabó Győzőné Magdolna - pszichológus Szabó Győzőné Magdolna

Az ELTE BTK-án szerzett végzettségemet követően 1993 óta dolgozom pszichológusként. Nevelési tanácsadóban kezdtem ezt a munkát: ismerkedni a gyermekek és a szülők nehézségeivel, az ellátási utakkal, a segítés és a képessé tevés helyes arányaival. Több mint húsz éve tanítok fő-, és mellékállásban pszichológiát a felsőoktatásban és pedagógus továbbképzésekben. Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán szociálpedagógusok képzésében, a Szegedi Egyetemen és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen pedagógus szakvizsgás képzésekben dolgozom. Óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők továbbképzésében is részt veszek, valamint továbbképzések, tréningek fejlesztésben.

Vezettem a Jász Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Intézetet, ahol a gyermekek/tanulók szakértői vizsgálatát, majd ezt követően gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátást végeztünk a megye egész területén. Itt kerültem közel a korai ellátás problémájához: a „mit tegyen a szülő a diagnózis után” kérdéséhez, illetve a gyermek követése érdekében a szakmaközi együttműködés szükségességéhez. A szülők kompetenciáinak növelését, az eredményes kommunikációt tartom fontosnak a családon belül éppúgy, mint a különböző szakemberek között.

Gruber Mónika - konduktor Gruber Mónika

Konduktorként születésüktől fogva központi idegrendszeri sérült gyermekekkel és szüleikkel dolgozom. Gyógypedagógiai szaktudást szereztem három területen, mert azt tapasztaltam, hogy folyamatosan nő a halmozottan sérült, érzékszervi és tanulási zavarral küzdő gyermekek száma. Pszichopedagógusként magatartási és viselkedési problémák megoldásában működtem közre. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karon hallásban akadályozott gyermekek fejlesztésével és integrációjával kapcsolatos jártasságot szereztem. Tíz éven át komplex pedagógiai, pszichológiai vizsgálatokban vettem részt.

2008-ban pszichológia diploma után (megismeréstudományi és neuropszichológia, szociál- és szervezetpszichológia szakon) a PPKE BTK-án általános neuropszichológiai szakirányú továbbképzésen bővítettem ismereteimet, amit pszichodráma fejlesztő tréninggel egészítettem ki. 2016-ban ELTE PPK-on tanácsadó szakpszichológus képzésben család és párterápia specializációval újabb szakvizsgát szereztem, amit a Semmelweis Egyetem Pető András Kar Pedagógiai Szakszolgálat intézményegység vezetőjeként hasznosíthatok. A családi rendszerszemlélet támogatja az egységes gyermekutak kialakítását és az összes érintett bevonását, az interaktív fejlesztő folyamatot. 2017-ben csatlakoztam az EFOP 1.9.5-VEKOP-16 A Kora Gyermekkori Intervenció Ágazatközi Fejlesztése projekthez, ahol több munkacsoportban, különböző feladatkörrel veszek részt a szakmai munkában. 2018-tól mesterpedagógusként segítő, támogató szülős csoportokat vezetek.

Célom a korai életkorra vonatkozó általános ismeretek egységesítése, valamint az érintett családok támogatása áttekinthető gyermekúton, az ágazatokban dolgozó szakemberek csapatmunkájának hangsúlyozása, az elért eredmények, lehetőségek széles körű terjesztése.

A projektet megvalósító konzorcium:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., konzorciumvezető
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, konzorciumi partner
Klebelsberg Központ, konzorciumi partner
Magyar Államkincstár, konzorciumi partner
Országos Közegészségügyi Intézet, konzorciumi partner
Oktatási Hivatal, konzorciumi partner

A projekt címe: A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 5 700 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. január 31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001